گروه مدیکار به منظور ترویج فرهنگ کسب و کار در دنیای اینترنت اقدام به برگزاری دوره های آموزش کسب و کار اینترنتی نموده است . به منظور دریافت اطلاعات بیشتر در این مورد به سایت MODIKAR.COM مراجعه کرده و از کتاب ها و مقالات رایگان آن استفاده کنید